MENU

Client Charter Achievement 2018

CLIENT CHARTER ACHIEVEMENTS REPORT SCHEDULE

MANJUNG MUNICIPAL COUNCIL

MEI 2018

BIL.

DEPARTMENT/UNIT

BIL.

KATEGORI DISAMPAIKAN

BIL. KEPUTUSAN

PATUH PIAGAM

LEWAT PIAGAM

TAHAP PEMATUHAN

(100%)

1

KHIDMAT PENGURUSAN

6

727

727

0

100%

2

PENILAIAN

3

73

73

0

100%

3

BANGUNAN

5

33

33

0

100%

4

PELESENAN

6

346

346

0

100%

5

PERANCANG BANDAR

4

30

30

0

100%

6

KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN

1

4

4

0

100%

7

PERBENDAHARAAN

2

425

421

4

99.1 %

8

PENGUATKUASAAN

3

999

999

0

100%

9

PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN SOSIAL

1

17

17

0

100%

10

KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

1

88

88

0

100%

11

UNDANG-UNDANG DAN INTEGRITI

2

189

189

0

100%

12.

KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PERKHIDMATAN BANDAR

4

45

45

0

100%

JUMLAH

38

2976

2972

4

99.86%