MENU

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Perbandaran Manjung ialah  Setiausaha , Majlis Perbandaran Manjung.

Nama                : ENCIK MOHD HELMI BIN ARIFIN

Emel                 : helmi@mpm.gov.my

No. Telefon       : 05-6898802 samb 8802

No. Faks           : 05-6882102

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

  1. Memastikan semua pengguna memahami peruntukan-peruntukan di bawah Dasar Keselamatan ICT MPM
  2. Memastikan  semua  pengguna  mematuhi  Dasar  Keselamatan  ICT  MPM
  3. Memastikan semua keperluan organisasi (sumber kewangan, sumber manusia dan perlindungan      keselamatan) adalah mencukupi
  4. Memastikan penilaian risiko dan program keselamatan ICT dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Dasar Keselamatan ICT MPM