MENU

 

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JABATAN

ADUAN

 1. Menerima, menyelaras dan memastikan aduan-aduan awam diberi maklumbalas dan diambil tindakan termasuk pelbagai aduan dari Biro Pengaduan Awam, Pejabat YAB Menteri Besar, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan lain-lain lagi.
 2. Mengemukakan perangkaan dan analisis terhadap aduan awam.
 3. Menjadi Urusetia Di Dalam Mesyuarat Pra-Mesyuarat Penuh 

PERHUBUNGAN AWAM (MEDIA DAN PERHUBUNGAN)

 1. Menjalankan tanggungjawab sebagai saluran informasi dan komunikasi Majlis dengan orang ramai serta agensi-agensi kerajaan serta swasta, menyelaras segala hal ehwal dan aktiviti rasmi Majlis.
 2. Sentiasa berhubung dengan pihak media massa tentang perkembangan terbaru atau aktiviti-aktiviti yang memerlukan publisiti meluas.
 3. Menyediakan kenyataan akhbar dan menguruskan penerbitannya termasuk mengatur pertemuan dengan Yang Dipertua dengan pihak media massa sekiranya diminta.
 4. Mengumpul kenyataan-kenyataan akhbar yang berkaitan dengan Majlis Perbandaran Manjung serta berkaitan PBT dan isu di Daerah Manjung serta menjawab / membetulkan kenyataan akhbar jika terdapat keperluan berbuat demikian.

KEMASYARAKATAN

 1. Mengurus dan mengendalikan seisi dialog, ceramah atau pertemuan orang awam dengan pihak majlis.
 2. Menyelaras dan mengendalikan bersama dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan/sosial antara komuniti/ jabatan/agensi kerajaan di Daerah manjung dengan pihak majlis agar hubungan yang baik antara kedua-dua pihak tersebut dapat dibentuk.
 3. Menyelaras lawatan kerja Yang Dipertua dan Ahli-Ahli Majlis di pelbagai kawasan Majlis Perbandaran Manjung.
 4. Menyelaras laporan 'Area Officer' dan pelaksanaan tugas harian Ahli-Ahlil Majlis  

PENERBITAN DAN INFORMASI

 • Menyediakan spesifikasi projek-projek penerbitan seperti poster, poskad, kalender dan kad-kad perayaan.
 • Terlibat sepenuhnya dalam penulisan dan penerbitan seperti Bulletin Suara Permai, Info MPM, Buku-buku Penerangan, Laporan Tahunan, dan Risalah-risalah yang berkaitan dengan majlis.
 • Membuat semak baca ( proof reading ) kerja-kerja sebelum penerbitan.
 • Penulisan ucapan dan perutusan rasmi Yang Dipertua Majlis Perbandaran Manjung.
 • Menyimpan dan menyusun segala rekod dan maklumat majlis dalam bentuk gambar dan data untuk rujukan dan kegunaan semasa.