MENU

 

PELAKSANAAN PROGRAM LOCAL AGENDA 21 (LA21)

WAWASAN KOMUNITI LA21 MANJUNG "Bersama membentuk persekitaran perbandaran yang harmoni, mesra dan penyayang"

 1. Merancang, Mengurus dan Melaksanakan Program Local Agenda 21 Majlis Perbandaran Manjung.
 2. Menyelaras segala aktiviti yang berkaitan dengan program LA 21 termasuklah :-
  - latihan, seminar, bengkel lawatan, taklimat dan sebagainya
 3. Memantau perlaksanaan projek LA 21
 4. Melaporkan progres perlaksanaan projek kepada Jawatankuasa Induk LA 21 Manjung serta pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
 5. Menyelaras pelaksanaan Pelan Tindakan dalam Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kecil :-
 •  Jawatankuasa Kecil Integrasi Sosial dan Keselamatan,
 • Jawatankuasa Kecil Pelancongan Dan Alam Sekitar,
 • Jawatankuasa Kecil Pembangunan Sektor Informal,
 • Jawatankuasa Kecil Kesihatan, Kebersihan dan Aktiviti Kitar Semula,
 • Jawatankuasa Kecil Infrastruktur & Kemudahan Awam,

PELAKSANAAN PROGRAM KEMISKINAN BANDAR

 1. Merancang, Mengurus dan Melaksanakan Program Kemiskinan Bandar Majlis Perbandaran Manjung.
 2. Melaksanakan pengumpulan maklumat kemiskinan bandar sedia ada dari pelbagai jabatan, agensi, serta pertubuhan yang menjayakan program kemiskinan khususnya di Daerah Manjung ini.
 3. Melaksanakan penyelarasan dan pengumpulan data dalaman melalui pelbagai sumber dan maklumat di Majlis Perbandaran Manjung sendiri seperti melalui maklumat Tunggakan Cukai Taksiran, Maklumat Pekerja Majlis, Maklumat didalam Kajian Rancangan Struktur dan RancanganTempatan Daerah Manjung
 4. Mengenalpasti dan melaksanakan kajian lanjut terhadap data yang diperolehi daripada pelbagai jabatan dan agensi khususnya kesesuaian maklumat dan ketepatan data agar bersesuaian dengan program pembasmian kemiskinan bandar
 5. Melaksanakan kajian lanjut khususnya ditapak ke atas semua data bersih yang diperolehi dari pelbagai sumber
 6. Mengemukakan laporan status program kemiskinan bandar khususnya pengumpulan data dan maklumat kepada pihak KPKT.

PENGURUSAN KOMPLEKS SUKAN DAN REKREASI

 1. Melaksanakan perancangan, pengurusan dan menyelaras kerja-kerja pengurusan kompleks sukan meliputi permohonan penggunaan/sewaan kemudahan yang disediakan, operasi sukan, kerja pembersihan, penyelenggaraan harian dan mengikut piawaian di bangunan dan kawasan serta pengurusan dalam pengendalian peralatan/kemudahan majlis (kompleks sukan, dewan merdeka, dewan kebudayaan Teluk Batik).

Piagam Pelanggan

 1. Memberikan maklumbalas akuan terima aduan awam dalam tempoh 3 hari bekerja.
 2. Memberikan maklumbalas tindakan terhadap aduan awam dalam tempoh 10 hari bekerja.
 3. Memberikan maklumbalas kepada pemohon Program Pembasmian Kemiskinan Bandar dalam tempoh 3 bulan selepas borang permohonan yang lengkap diterima.
 4. Menguruskan tempahan penggunaan kemudahan sukan dan rekreasi serta dewan MPM dalam masa 3 hari bekerja.
 

HUBUNGI KAMI

Tel umum: 056898831

Fax umum: 056882102

Alamat : Jabatan Pembangunan Komuniti & Sosial, Majlis Perbandaran Manjung, Jalan Pinang Raja, 32040 Seri Manjung

Emel umum: komunitisosial@mpm.gov.my

Pegawai : Mohamad Sharil Bin Salihan