MENU

STATISTIK KEDATANG PELANCONG/PENGUNJUNG KE DAERAH MANJUNG 2016

Bil

Lokasi

2016

1.

Pulau Pangkor

(Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)

1,051,169

2.

Lumut

(Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)

827,094

3.

Teluk Batik/ Paya Bakau

(Kiraan manual oleh Unit Pelancongan MPM)

199,553

 

 

JUMLAH

2,077,816

 

Jumlah Pelancong/Pengunjung      : 2,077,816

 

Statistik Mengikut Tahun

Bil

Lokasi

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.

Pulau Pangkor

(Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)

689,184

663078

984,679

1,001,415

835,794

 

901,886

 

2.

Lumut

(Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)

399,734

425774

627,791

636,499

461,721

686,194

3.

Teluk Batik/ Paya Bakau

(Kiraan manual oleh Unit Pelancongan MPM)

221,988

232363

199,570

266,871

138,576

192,418

4.

Hotel di, Damai Laut  &Teluk Senangin

-

-

-

-

591,280

196,020

 

JUMLAH KESELURUHAN

1,310,637

1,321,215

1,812,040

1,904,785

1,860,212

1,976,510

 

  • Segala maklumat yang disediakan adalah berdasarkan semakan dan kajian semasa oleh Bahagian Pelancongan, Jabatan Pembangunan Komuniti dan Sosial, Majlis Perbandaran Manjung dengan kerjasama Jabatan Laut Semenanjung. Maklumat yang dinyatakan adalah bertujuan sebagai rujukan dan panduan kepada semua pihak.

                 

DISEDIAKAN OLEH

 

BAHAGIAN PELANCONGAN

JABATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN SOSIAL

MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG

Tarikh Kemaskini : 4 Januari 2017

*Detail info mengikut bulan bagi tahun 2016 seperti dilampiran (download)

 

Kemaskini Terakhir: Khamis, 19 Oktober 2017 - 11:57am