MENU

Merujuk Statistik Kedatangan Pelancong / Pengunjung Daerah Manjung Tahun 2014

Bil Lokasi Luar Negara Tempatan Jumlah Jumlah yang diklasifikasikan
1
Pulau Pangkor
(Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)
- 835,794 - (20% Penduduk Tempatan 167,159)
= 668,635
- 668,635
2
Lumut
(Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)
- 577,151 - (20% Penduduk Tempatan 115,430)
= 461,721
- 461,721
3
Pusat Informasi Pelancong Lumut
(Rekod oleh Tourism Malaysia Lumut)
1,773 6,400 8,173  
4
Pusat Informasi Pelancong Pangkor
(Kiraan manual oleh Unit Pelancongan MPM)
682 2,539 3,221  
5
Galeri Pangkor
(Kiraan manual oleh Unit Pelancongan MPM)
1,280 46,585 47,865  
6
Teluk Batik
(Kiraan manual oleh Unit Pelancongan MPM)
- 138,576 - 138,576
7
Hotel di Sitiawan, Seri Manjung, Damai Laut Teluk Senangin
1556 bilik x 95 hari x diwakili 4 pelancong
- 591,280 - 591,280
JUMLAH KESELURUHAN         1,860,212

 

Perbandingan Kedatangan Pelancong Mengikut Tahun

Bil Lokasi 2013 2014 Perbezaan
1
Pulau Pangkor (Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)
1,001,415 668,635 (165,621)
2
Lumut (Berdasarkan jumlah penumpang feri Jabatan Laut)
636,499 461,721 (174,778)
3
Jumlah kedatangan pelancong ke daerah Manjung (Kiraan bil 1+2+6+7)
1,904,785 1,860,212 (468,694)5

 

Sumber : Unit Pelancongan MPM, Semakan pada Disember 2014 - Januari 2015