MENU

Undang-Undang Kecil

 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan Dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 • Undang-Undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Manjung) 1983.
 • Undang-Undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Manjung) 1981.
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (Majlis Daerah Manjung) 1992.
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit Dan Bangunan 1992.
 • Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat Makan (Majlis Daerah Manjung) 1984. 
  • Undang-Undang Kecil Pengawalan Dan Pengawasan Tempat Makan (Majlis Daerah Manjung)        (Pindaan) 1988.
 • Undang-Undang Kecil Rumah Urut (Majlis Daerah Manjung) 1984.
 • Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Manjung) 1985.
 • Undang-Undang Kecil Gunting Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Manjung) 1984.
  • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Daerah Manjung) 1984.                                             
  • Undang-Undang Kecil Taman (Majlis Perbandaran Manjung) (Pindaan) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) 1983.
  • Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung)(Pindaan) 1983                                                                                                                  
  • Undang - Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1983                                                                                                                       
  • Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 2007
  • Undang-Undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan Dan Perindustrian (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 2008
 •  Undang-Undang Kecil Dewan Majlis Daerah Manjung (Majlis Daerah Manjung) 1997.
 • Perintah Lalulintas, Jalan (Sekatan Penggunaan Jalan)( Majlis Daerah Manjung) 1994(AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987)
 •  Undang-Undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (Majlis Daerah Manjung) 1992.
 •  Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (Majlis Daerah Manjung) 1990.
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Manjung) Kerajaan Tempatan 1983.
 • Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Majlis Daerah Manjung) 1983.
 • Undang-Undang Kecil Bagi Pengurangan Dan Pengecualian Fee Lesen (Majlis Daerah Manjung) 1997.
 • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Manjung) 1984.
  • Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1996.
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Manjung) 1993.
 • Peraturan-Peraturan Rumah Tumpangan (Majlis Daerah Manjung) (Pindaan) 1985.
 • Undang-Undang Kecil Gerai Tepi Jalan Kepunyaan Majlis (Majlis Daerah Manjung) 1996.
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Manjung) 1997.
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Manjung) 1990.
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Daerah Manjung) Kerajaan Tempatan (Pindaan 1984).
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Majlis Daerah Manjung) 2000.
  • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Manjung) (Pindaan) 2004
  • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Manjung) (Pindaan) 2008