MENU

Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( LPIPM / CIDB ) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan membuat tawaran bagi kerja berikut:-

Bil

Butir – Butir Tawaran

Harga Dokumen Tawaran

Tempat Dan Tarikh Dokumen Di Jual

Syarat Pendaftaran

Tarikh Dan Tempat Lawatan Tapak

Tarikh Tender Tutup

 

1.

 

MPM JKJ T 3/2017

 

Cadangan Kerja-Kerja Mencegah Hakisan Tebing dan Kerja Berkaitan di Sungai Foo Ling Kong, Pulau Pangkor untuk Majlis Perbandaran Manjung.

 

RM250.00  

Jabatan Perbendaharaan,

Majlis Perbandaran Manjung,

Jalan Pinang Raja,

32040 Seri Manjung,

Perak Darul Ridzuan.

 

11 April 2017 hingga

02 Mei 2017

Pada waktu pejabat

 

 

Gred G3

 

Kategori :

CE (Pembinaan Kejuruteraan Awam)

Pengkhususan :

CE21 DAN CE32

 

Tarikh:

  11 April    2017

(Selasa)

Waktu:

9.00 pagi

Ruang Legar Bangunan MPM Lama

( wajib )

 

 

Tarikh:

3 Mei 2017

(Rabu)

 

Waktu:

12.00 tengahari

 

 

 

  1. Naskah Meja Tawaran boleh disemak di kaunter Jabatan Perbendaharaan, Majlis Perbandaran Manjung pada waktu pejabat bermula 11 April 2017.
  2. Dokumen tender akan dijual  seperti tarikh di atas pada waktu pejabat.  Dokumen Tender TIDAK akan dijual selepas tempoh tersebut.
  3. Bayaran dokumen tawaran hendaklah dibuat dalam bentuk Wang Pos / Kiriman Wang / Draf Bank di atas nama Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Manjung atau secara tunai di kaunter bayaran Majlis Perbandaran Manjung (bayaran tidak akan dikembalikan).
  4. Kontraktor hendaklah membawa SIJIL ASAL Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Serta Sijil Taraf Bumiputera dan satu salinan fotostat bagi setiap sijil tersebut semasa pendaftaran dijalankan.                                               
  5. Kontraktor yang menghadiri lawatan tapak (taklimat) sahaja DIBENARKAN membeli dokumen tender yang  dikeluarkan.
  6. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat bermetri serta ditulis nombor rujukan tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Jabatan Perbendaharaan, Majlis Perbandaran Manjung pada atau sebelum jam 12.00 tengahari 3 Mei 2017.
  7. Majlis Perbandaran Manjung tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah.

 

        YANG DIPERTUA

        MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG,

        PERAK DARUL RIDZUAN

Tender Ref: 
MPM JKJ T 3/2017
Tender Closing Date: 
Rabu, 3 Mei 2017